Välkommen till Progress in Mind – ett resurscenter för hjärnhälsa med fokus på psykiatri och neurologi

På den här webbplatsen kan du läsa om de senaste nyheterna, synpunkterna och insikterna om en rad ämnen inom psykiatri och neurologi. En blandning av intervjuer, aktuella recensioner, videoklipp och webinars, insikter från globala och lokala opinionsledare och aktuell rapportering från internationella och nationella kongresser är samlade på en enda plattform för att ge de bästa förutsättningar för att täcka dina utbildningsbehov. Progress in Mind ger dig de senaste trenderna och de senaste diskussionerna inom ditt område.

Varför Progress in Mind?

Mer än 700 miljoner människor världen över påverkas av psykiatriska och neurologiska störningar - en siffra som motsvarar 13% av den totala globala sjukdomsbörden. Progress in Mind återspeglar Lundbecks engagemang  i sökandet efter ny kunskap som kan leda till framsteg i medicinsk behandling av dessa sjukdomar. Genom Progress in Mind hoppas vi ytterligare stödja och uppmuntra till ökad kommunikation om och kring psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Välkommen till Progress in Mind – resurscenter inom psykiatri och neurlogi.

Vår väg till utveckling

Psykiatriska och neurologiska störningar är globala hälsoproblem. För att stödja Progress in Mind  hoppas vi kunna skapa och möjliggöra kontinuerlig fokus på patienternas många ouppfyllda behov. Vi vill kommunicera och sprida ökad medvetenhet om den enorma ekonomiska och samhälleliga bördan som orsakas av psykiatriska och neurologiska störningar.

Med vår position som specialist inom psykiatri och neurologi vill vi inte bara öka kunskapen om dessa sjukdomar, utan också engagera oss i och stödja de många intressenter som arbetar internationellt med målet att skapa en bättre och bredare  förståelse av patienter och deras diagnoser - att minska stigma och bidra till att öka möjligheterna till bättre patientvård och behandling. Detta resurscenter har skapats för att stödja dem som arbetar inom psykiatri och neurologi genom att bidra till medicinsk utbildning och stimulera till diskussion med kollegor.

Du lämnar Progress in Mind Sverige
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Den här informationen är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country